disjunction

disjunction
disjunkcija statusas T sritis informatika apibrėžtis Dvivietė ↑loginė operacija, kurios rezultatas ↑tiesa, jeigu bent vieno operando (nario) reikšmė yra ↑tiesa: 0 ∨ 0 = 0, 0 ∨ 1 = 1, 1 ∨ 0 = 1, 1 ∨ 1 = 1. Disjunkcijos ženklo kodas yra U+2228. Disjunkcijos operacija išreikštiniu arba neišreikštiniu pavidalu vartojama visose ↑programavimo kalbose, ↑duomenų bazių užklausose. Žymima įvairiais ženklais: stačiu brūkšniu |, dviem stačiais brūkšniais ||, pliuso ženklu +, baziniu žodžiu OR. Skaičiavimo technikoje disjunkcijos operacija dar vadinama logine sudėtimi. Disjunkcijos funkciją šnekamojoje kalboje atlieka jungtukas „arba“. atitikmenys: angl. disjunction ryšiai: dar žiūrėkduomenų bazė dar žiūrėkloginė operacija dar žiūrėkprogramavimo kalba dar žiūrėktiesa palyginkgriežtoji disjunkcija palyginkkonjunkcija

Enciklopedinis kompiuterijos žodynas . . 2008.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • Disjunction — Dis*junc tion, n. [L. disjunctio.] 1. The act of disjoining; disunion; separation; a parting; as, the disjunction of soul and body. [1913 Webster] 2. A disjunctive proposition. Coleridge. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • disjunction — c.1400, disjunccioun, from O.Fr. disjunction (13c.) or directly from L. disjunctionem separation, noun of action from pp. stem of disjungere (see DISJOINTED (Cf. disjointed)) …   Etymology dictionary

 • Disjunction — Disjunction, lat. deutsch, Zerlegung eines Begriffs in seine Theile; der logische Gegensatz; s. Urtheil u. Schluß …   Herders Conversations-Lexikon

 • disjunction — index abandonment (discontinuance), decentralization, difference, disassociation, division (act of dividing), estrangement, hiatu …   Law dictionary

 • disjunction — ► NOUN ▪ a lack of correspondence or consistency …   English terms dictionary

 • disjunction — [dis juŋkchər, dis′juŋkchərdis juŋk′shən] n. [ME disjunccioun < L disjunctio] 1. a disjoining or being disjoined; separation: also disjuncture [dis juŋkchər, dis′juŋkchər] 2. a) Logic the relation between the alternatives of a disjunctive… …   English World dictionary

 • disjunction — /dis jungk sheuhn/, n. 1. the act of disjoining or the state of being disjoined: a disjunction between thought and action. 2. Logic. a. Also called disjunctive, inclusive disjunction. a compound proposition that is true if and only if at least… …   Universalium

 • Disjunction — (Roget s Thesaurus) < N PARAG:Disjunction >N GRP: N 1 Sgm: N 1 disjunction disjunction disconnection disunity disunion disassociation disengagement Sgm: N 1 discontinuity discontinuity &c. 70 Sgm: N 1 abjunction abjunction Sgm …   English dictionary for students

 • disjunction — noun Date: 14th century 1. a sharp cleavage ; disunion, separation < the disjunction between theory and practice > 2. a compound sentence in logic formed by joining two simple statements by or: a. inclusive …   New Collegiate Dictionary

 • disjunction — UK [dɪsˈdʒʌŋkʃ(ə)n] / US noun [countable/uncountable] Word forms disjunction : singular disjunction plural disjunctions very formal lack of a connection between things that should be connected …   English dictionary

 • disjunction — exclusive/inclusive disjunction …   Philosophy dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”